Mặt Bằng

BLOCK IRIS 4

BLOCK IRIS 4

Phòng Kinh Doanh Dự Án Email: centrosagarden.pkd@gmail.com  Hotline 1 : 0933 48 48 68   Hotline 2 : 0912 294 794

Chi tiết
BLOCK IRIS 3

BLOCK IRIS 3

  Phòng Kinh Doanh Dự Án Email: centrosagarden.pkd@gmail.com  Hotline 1 : 0933 48 48 68   Hotline 2 : 0912 294 794 

Chi tiết
BLOCK JASMINE 2

BLOCK JASMINE 2

  Mặt bằng Jasmine 2-centrosa garden Tầng Điển Hình Tầng 5  Tầng 8   Tầng 9 Phòng Kinh Doanh Dự Án Email: centrosagarden.pkd@gmail.com  Hotline 1 : 0933...

Chi tiết
BLOCK JASMINE 1

BLOCK JASMINE 1

Mặt bằng block Jasmine 1-centrosgardenvn.com Tầng Điển Hình   Tầng 5 Tầng 10 Tầng 11   Phòng Kinh Doanh Dự Án Email: centrosagarden.pkd@gmail.com  Hotline 1 : 0933...

Chi tiết
Căn 4 Phòng Ngủ

Căn 4 Phòng Ngủ

Phòng Kinh Doanh Dự Án Email: centrosagarden.pkd@gmail.com  Hotline 1 : 0933 48 48 68   Hotline 2 : 0912 294 794 

Chi tiết
Căn 3 Phòng Ngủ

Căn 3 Phòng Ngủ

Phòng Kinh Doanh Dự Án Email: centrosagarden.pkd@gmail.com  Hotline 1 : 0933 48 48 68   Hotline 2 : 0912 294 794 

Chi tiết
Căn 2 Phòng Ngủ

Căn 2 Phòng Ngủ

Phòng Kinh Doanh Dự Án Email: centrosagarden.pkd@gmail.com  Hotline 1 : 0933 48 48 68   Hotline 2 : 0912 294 794 

Chi tiết
Căn 1 Phòng Ngủ

Căn 1 Phòng Ngủ

Phòng Kinh Doanh Dự Án Email: centrosagarden.pkd@gmail.com  Hotline 1 : 0933 48 48 68   Hotline 2 : 0912 294 794 

Chi tiết
BLOCK ORCHID 2

BLOCK ORCHID 2

Phòng Kinh Doanh Dự Án Email: centrosagarden.pkd@gmail.com  Hotline 1 : 0933 48 48 68   Hotline 2 : 0912 294 794 

Chi tiết
BLOCK ORCHID 1

BLOCK ORCHID 1

Phòng Kinh Doanh Dự Án Email: centrosagarden.pkd@gmail.com  Hotline 1 : 0933 48 48 68   Hotline 2 : 0912 294 794 

Chi tiết