BLOCK JASMINE 1

Mặt bằng block Jasmine 1-centrosgardenvn.com

Tầng Điển Hình

 

Tầng 5

Tầng 10

Tầng 11

 

Phòng Kinh Doanh Dự Án

Email: centrosagarden.pkd@gmail.com

 Hotline 1 : 0933 48 48 68

  Hotline 2 : 0912 294 794 

 

Bài viết khác: