BLOCK JASMINE 2

 

Mặt bằng Jasmine 2-centrosa garden

Tầng Điển Hình

Tầng 5

 Tầng 8

 

Tầng 9

Phòng Kinh Doanh Dự Án

Email: centrosagarden.pkd@gmail.com

 Hotline 1 : 0933 48 48 68

  Hotline 2 : 0912 294 794 

 

Bài viết khác: